SMART BATTERY

Smart Battery คือแบตเตอรี่ที่มีวงจรควบคุมภายใน เพื่อบังคับการใช้งานของแบตเตอรี่ให้จ่ายกระแสไฟให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์นั้นๆ ซึ่งทาง บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Smart Battery ยี่ห้อต่างๆดังนี้

 

INSPIRED ENERGY

 

 SMART BATTERY

 

 

 

 

 

 

MOLICEL BATTERY

molical logo SMART BATTERY

 

 

 

 

 

ENERGY REZERVOIR

 

Energy reservoir SMART BATTERY

More Products

Find us on Facebook