SMART BATTERY

Smart Battery คือแบตเตอรี่ที่มีวงจรควบคุมภายใน เพื่อบังคับการใช้งานของแบตเตอรี่ให้จ่ายกระแสไฟให้เหมาะสมกับเครื่องมือแพทย์นั้นๆ ซึ่งทาง บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Smart Battery ยี่ห้อต่างๆดังนี้

 

INSPIRED ENERGY

 

 

 

 

 

 

 

MOLICEL BATTERY

 

 

 

 

 

ENERGY REZERVOIR

 

More Products

Find us on Facebook