Welcome to PES Battery .

PES BATTERY: แบตเตอรี่คุณภาพในวงการแพทย์

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา แบตเตอรี่ชาร์จ หรือที่เรารู้จักกันดีในนามแบตเตอรี ลิเทียม ไอออนได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้พลังงานที่มากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น หรือ รอบในการชาร์จไฟที่มากขึ้น เป็นลำดับ แม้โอกาสในการเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจาก แบตเตอรี่ ลิเทียมไออน จะมีไม่มากนัก แต่เราก็ยังมีพบในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะการละลายของแบตเตอรี่หรือข่าวการระเบิดอยู่บ่อยๆ ซึ่งเกิดจากการใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เราตระหนักว่า การผลิตแบตเตอรี่ จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงของการเสียหายกับอุปกรณ์นั้นๆ แบตเตอรี่คุณภาพสูง พีอีเอส แบตเตอรี่ เป็นสินค้าเทียบเท่าแบตเตอรี่ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่างๆโดยตรง ด้วยมาตรฐานการผลิตในระบบ ISO 9001 และตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ UL เราตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่แพ็ค ทุกขั้นตอน และทำการตรวจสอบ 100% ทั้งการตรวจสอบประจุเซลล์ และการรวมแรงต้านทานของแพ็ก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้นำในการจัดจำหน่ายแบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริง

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart SUA5000RMI5U APC-SUA5000RMI5U
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart SUA5000RMI5U APC-SUA5000RMI5U   APC Smart SUA5000RMI5U , APC-SUA5000RMI5U Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 5,000VA / 4,000 W แรงดัน Input (VAC) 220 +/- 20% แรงดัน Output (VAC) 220 +/- 5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +/- 0.2% อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Input N/A เต้าเสียบ Output IEC 320 C13 […]

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 3000RMI2U APC-SUA3000RMi2U
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 3000RMI2U APC-SUA3000RMi2U   APC Smart 3000RMI2U , APC-SUA3000RMi2U Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 2700 W แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Input 1: IEC320C20 (16A) เต้าเสียบ Output 8: IEC320C13 (10A) + 1: […]

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 2200RMI2U APC-SUA2200RMi2U
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 2200RMI2U APC-SUA2200RMi2U   APC Smart 2200RMI2U , APC-SUA2200RMi2U Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 1980 W แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Input 1: IEC320C20 (16A) เต้าเสียบ Output 8: IEC320C13 (10A) + 1: […]

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 3000RMxLI3U APC-SUA3000RMXLI3U
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : RACK MODEL รุ่น APC Smart 3000RMxLI3U APC-SUA3000RMXLI3U   APC Smart 3000RMxLI3U , APC-SUA3000RMXLI3U Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 2700 W/3000VA แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Input 1: IEC320C201 เต้าเสียบ Output 8:IEC320C13 + 3:IEC320 Jumpers + 1:IEC320C19 […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 3000 APC-SUA3000i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 3000 APC-SUA3000i   APC Smart 3000 , APC-SUA3000i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 2700 W /3000 VA แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 / <5% เต้าเสียบ Input IEC320 C20 (16A) เต้าเสียบ Output 8: […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 2200 APC-SUA2200i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 2200 APC-SUA2200i   APC Smart 2200 , APC-SUA2200i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 1980 W /2200VA แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 / <5% เต้าเสียบ Input IEC320 C20 (16A) เต้าเสียบ Output 8: IEC320C13 […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 1500 APC-SUA1500i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model APC Smart 1500 APC-SUA1500i   APC Smart 1500 , APC-SUA1500i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 1500 VA (980 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่การใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 / <5% เต้าเสียบ Input 1: IEC320C14 (10A) เต้าเสียบ Output 8: IEC320C13 […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 1000 APC-SUA1000i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 1000 APC-SUA1000i     APC Smart 1000 , APC-SUA1000i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 1000 VA (670 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Output 1: IEC320C14 (10A) 8: IEC320C13 (10A) โปรแกรมควบคุม […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 750i APC-SUA750i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 750i APC-SUA750i   APC Smart 750iAPC-SUA750i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 750 VA (500 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Output 1: IEC320C14 (10A) 4: IEC320C13 (10A) โปรแกรมควบคุม Powerchute Plus […]

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 620 APC-SC620i
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC SMART UPS : TOWER Model รุ่น APC Smart 620 APC-SC620i   APC Smart 62 , APC-SC620i Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 620 VA (390 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 เต้าเสียบ Output 1: IEC320C14 (10A) 4: IEC320C13 (10A) โปรแกรมควบคุม Powerchute […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back Pro UPS 1500GI APC-BR1500GI
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back Pro UPS 1500GI APC-BR1500GI   Back Pro UPS 1500GI , APC-BR1500GI Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 1500 VA (865 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 Hz +0.2 % อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 3:01 เต้าเสียบ Output 5: IEC320C13 (batteru backup) 5: IEC320C13 (batteru backup) […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back Pro UPS 900GI APC-BR900GI
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back Pro UPS 900GI APC-BR900GI   Back Pro UPS 900GI , APC-BR900GI Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 900 VA (540 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +20% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 or 60 Hz อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 3:01 เต้าเสียบ Output 4: IEC320C13 (batteru backup) 4: IEC320C13 (batteru backup) […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS RS LCD 550VA APC-BR550GI
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS RS LCD 550VA APC-BR550GI   Back UPS RS LCD 550VA , APC-BR550GI Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 550 VA (330 W) แรงดัน Input (VAC) 220 แรงดัน Output (VAC) 220 ความถี่กรใช้งาน (Hz) N/A อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า N/A เต้าเสียบ Output 1 : IEC 320 C14 3 : IEC 320 C13 3 […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS 650A APC-BK650AS
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS 650A APC-BK650AS    Back UPS 650A  , APC-BK650AS Technology Stand by กำลังไฟฟ้า (VA) 650 VA (400 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +25% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 or 60 Hz อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 / 5:1 / <40% เต้าเสียบ Output 1: IEC320C14 (10A) 3: […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS 500Ei APC-BK500Ei
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS 500Ei APC-BK500Ei   Back UPS 500Ei , APC-BK500Ei Technology Stand by กำลังไฟฟ้า (VA) 500 VA (300 W) แรงดัน Input (VAC) 220 +25% แรงดัน Output (VAC) 220 +5% ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50 or 60 Hz อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า 0.5 – 1.0 / 5:1 / <40% เต้าเสียบ Output 1: IEC320C14 (10A) 3: […]

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS RS 500VA APC-BR500CI-AS
September 22nd, 2014APC, UPSModerator 0 Comments

APC Back UPS : Tower Model รุ่น Back UPS RS 500VA APC-BR500CI-AS   Back UPS RS 500VA , APC-BR500CI-AS Technology Line Interactive กำลังไฟฟ้า (VA) 500 VA (300 W) แรงดัน Input (VAC) 220 แรงดัน Output (VAC) 220 ความถี่กรใช้งาน (Hz) 50Hz อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า N/A เต้าเสียบ Output 1 : IEC 320 C14 3 : IEC 320 C13   (Battery Back […]

More Products

Find us on Facebook